Privacy & Cookies

Via de website van Palais des Cosmétiques worden privacygevoelige oftwel persoonsgegevens verwerkt. Palais des Cosmétiques acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Palais des Cosmétiques kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Palais des Cosmétiques, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorveeld een contactformulier of inschrijvingsformulier op de website aan Palais des Cosmétiques verstrekt. Palais des Cosmétiques kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Gegevens ingevuld op het intakeformulier (in de salon)

Waarom Palais des Cosmétiques gegevens nodig heeft

Palais des Cosmétiques verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen. Palais Webshop verwerkt uw persoonsgegveens ook om een maandelijkse online nieuwsbrief te versturen, wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Daarnaast kan Palais Webshop uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (een behandeling). Vóór de meeste behandelingen wordt een intakeformulier ingevuld door de klant, om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang Palais des Cosmétiques gegevens bewaart

Palais Webshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Palais Webshop verstrekt uw persoonsgegegevns alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek/ cookies

Op de website van Palais des Cosmétiques worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Palais des Cosmétiques gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt (met uitzondering van ons online marketing team).

Google Analytics

Palais des Cosmétiques maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Palais des Cosmétiques bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Palais des Cosmétiques te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Palais des Cosmétiques heeft hier geen invloed op. Palais des Cosmétiques heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar palais147@gmail.com. Palais des Cosmétiques zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Palais des Cosmétiques via palais147@gmail.com. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgezocht.

Beveiligen

Palais des Cosmétiques neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Palais Webshop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw gegevens ingevuld in de salon (intakeformulier) zullen veilig worden opgeborgen achter slot en grendel.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Palais des Cosmétiques door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Palais Webshop op palais147@gmail.comwww.palais-amstelveen.nl is een website van Palais des Cosmétiques. Palais des Cosmétiques is als volgt te bereiken:

Postadres: Rembrandtweg 683, Amstelveen

Vestigingsadres: Rembrandtweg 683, Amstelveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34314073

Telefoon: 020 640 29 66

E-mailadres: palais147@gmail.com